Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon Sistemleri Nedir?

Deiyonizasyon Sistemleri endüstriyel alanda ileri seviye saf suya yakın su elde etmek için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler iyon değiştirme yöntemi ile neredeyse saf su üretirler. Sistem iki ana kolondan oluşur. Bu kolonlarda anyonik ve katyonik reçineler bulunur. Katyon (+) iyonlarının Hidrojen (H+) ile değiştirildiği kolona katyonik reçine, anyon (-) iyonlarının Hidroksit (OH-) ile değiştirildiği kolona da anyonik reçine doldurulur. İsteğe veya sistemin kurulacağı alana bağlı olarak her iki reçineyi de içinde bulunduran kolon da tercih edilebilir. Bu kolona ‘mixed bed’ denir.

Deiyonizasyon Sistemi yukarıda da belirttiğimiz gibi iyon değiştirme yöntemi ile suyun içerisinde bulunan bütün minerallerin giderilmesini amaçlar. Ancak unutulmamalıdır ki bu sistemin en verimli şekilde çalışabilmesi için suyun mutlaka bir ön arıtmadan geçirilmesi gerekir. Deiyonizasyon sisteminin önüne kurulmuş kum ve aktif karbon arıtma sistemleri, hem kolonlarda kullanılacak reçinenin uzun ömürlü olmasını hem de suyun içindeki bütün kum, tortu ve klor gibi minerallerin önceden arıtılmasını sağlar. Bu sayede deiyonizasyon sistemi çok daha verimli hale gelir.

Su içinde bulunan iyonları kendi bünyesinde toplayan reçine bir süre sonra doygunluğa ulaşır ve görevini tam anlamıyla yerine getiremez hale gelir. İstenilen kalitede su üretememeye başlar. Bu noktada reçinelerin hapsettikleri iyonlardan temizlenmesi yani rejenerasyon işleminin yapılması gerekir. Rejenerasyon sırasında ilk kolondan başlayarak yıkama işlemi yapılır. Asit ve kostik kimyasal temizleyiciler kullanılarak yapılan temizlik işleminden sonra sistem eski çalışma düzenine sorunsuz bir şekilde geri döner.

Bütün bu yapılan işlemler tamamen otomatiktir. Sisteme giren suyun iletkenlik değeri, çıkış suyunun kalitesi, bu değerlerin otomatik olarak sabitlenmesi ve istenilen zaman değiştirilmesi, rejenerasyon tekrarı ve bu işlem sırasında kullanılacak kimyasal miktarı gibi değerleri herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan kontrol edebiliriz. Ancak belirtmeliyiz ki insan müdahalesine gerek duyulan tek bir husus vardır. Yıkama kimyasallarının tanklara düzenli olarak koyulması gerekir.

Deiyonizasyon Sistemi Kullanım Alanları Nedir?

Sistem Kurulmadan Önce Bilinmesi Gerekenler:

Deiyonizasyon Sisteminin Avantajları Nedir?