Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Deniz Suyu Artıma

Deniz Suyu Arıtma Nedir?

Günümüzdeki kuraklıkla beraber temize suya olan ihtiyaç artıyor. İklim değişikliğiyle beraber kuraklığa doğru sürüklenen dünyamızın nüfusu da her geçen gün durmaksızın artmakta. Doğal olarak içme suyuna olan ihtiyacımız gittikçe büyüyor ve dünyamız için büyük bir tehlike oluşturmaya başlıyor. Bu sebeple teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak deniz suyunu artırmak artık mümkün. Deniz suyuyla beraber nehir ve göllerdeki sular da arıtılabilir.
Deniz suyunu arıtmanın en iyi yolu ozmoz deniz suyu arıtma sistemleridir. Ülkemizde ters osmoz sistemi, yabancı ülkelerde ise reverse osmosis sistemi olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu arıtıldıktan sonra temiz su ihtiyacı olan bölgelerde kullanılabilir. Bu sayede doğal su kaynaklarımızdan tasarruf edebiliriz. Deniz suyu artırma sistemlerinin yardımıyla dünyamız kuraklık tehlikesinden uzaklaşabilir. Deniz suyu ve okyanuslardaki suyun gerekli zamanlarda kullanılabilmesi için içerisindeki tuzun arıtılması gerekir.
Deniz suyunun yaklaşık %96’lık oranı sudur. Geriye kalanı ise tuz ve minerallerden oluşur. Tuz ve mineral oranı düşük gibi gözükse de insanların içmesi için uygun değildir. Bu sebeple deniz suyunun içeriğini bilmek ve neden arıtmamız gerektiğini anlamak önemlidir. Dünyamızdaki doğal içme suyu hızla azalıyor. 
Fakat elimizde çok büyük bir kaynak olan okyanuslar ve denizler var. Bu kaynaktan mümkün mertebe yararlandığımız sürece kuraklığa karşı bir adım atmış olabiliriz. Tatlı su kaynaklarının azaldığı bölgelerde insan hayatı riske giriyor. Deniz ve okyanus suları yüksek tuz oranından azaltılıp tatlı su sıkıntısı çeken bölgelerde kullanılmalıdır.
Temiz içme suyunun insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tüm canlılar temiz içme suyuna muhtaçtır ve su olmadan canlı bir yaşamın imkanı yoktur. Suyun azalması demek; ilk olarak kuralık ve kırlığı getirecektir. 
Su kaynaklarımız tükendiğinde bu dünyanın sonu demek olur. Bu riskleri göz önüne aldığımızda deniz suyu arıtma sistemlerinin ne kadar önemli bir teknolojik adım olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Deniz suyu arıtma sistemleriyle daha fazla deniz suyunu tuzdan ve bakterilerden arındırarak kullanıma hazır hale getirmeliyiz. Bu sistemlerin çoğalması ve yeterli deniz suyu arıtmak, insanlık için büyük bir şans.

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri Nelerdir?

Günümüzde teknolojinin sunduğu deniz suyu arıtma sistemleri arasında ters ozmoz bulunuyor. Ters ozmoz sisteminin amacı, deniz suyunda yüksek oranda çözünen tuz moleküllerini membran teknolojisi ile sudan ayırarak suyun iletkenliğini en aza indirmektir. Bu işlem deniz suyuna basınç uygulanarak ve deniz suyunun membrandan geçirilmesiyle yapılır. Membran yıkama cihazı ile belirli zaman aralıklarında kimyasal yıkama yapılmaktadır.
Tuzu deniz suyundan ayırmak için genellikle iki farklı yöntem kullanılır. İlk olarak, deniz suyu ısıtılır ve buharlaştırılır. Daha sonra su buharı soğutulur ve yoğunlaştırılır. Elde edilen sıvı saf su depolanır. İkinci yöntemde ise deniz suyunda çözünen tuz, yalnızca belirli büyüklükteki parçacıkların geçmesine izin veren bir zar kullanılarak ayrıştırılır. Ancak bu işlemde atık suyun çok yüksek tuz içeriği denize yeniden karışmakta ve bu da bölgedeki su altı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Arıtma sistemini tuzlu suyun aşındırıcı etkilerinden korumak için kullanılan kimyasallar da deniz suyuna atık su ile karışabilir. Ayrıca arıtma tesisinden tahliye edilen yüksek sıcaklıktaki su da deniz suyu sıcaklığının yükselmesine neden olacaktır. Bu da arıtma sistemlerinin büyük bir tehlikesi.
Bu sistemler teknolojiyle birlikte her geçen gün değişime uğrayarak daha kalıcı ve doğa çözümler sunmalıdır. Dünyamızdaki temiz su kaynağını dengelemek yıllar alacak olsa da deniz suyu artırma sistemleri sayesinde pek çok ihtiyaçlı bölgeye kısa sürede temiz su ulaştırılabilir.