Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Elektrodeiyonizasyon(EDI)

Elektrodeiyonizasyon(EDI)

Elektro Deiyonizasyon (EDI) sistemleri, ultra saf su üretmek için elektrik akımını kullanarak arıtım yapmayı amaçlayan özel sistemlerdir. EDI sistemleri klasik su arıtma sistemlerinden farklı olduğu için mutlaka alanında uzman kişilerin fikri ve desteği alınarak kurulması gerekir. Bilindiği üzere su sahip olduğu bütün iyonlardan ayrılması ve iletkenlik özelliğini kaybetmesiyle saf suya dönüşür. Bu sistemde amaç, suyu hiçbir kimyasal madde kullanmadan sadece elektrik akımını kullanarak arıtmaktır. Kesintisiz, doğru ve güçlü elektrik akımı kullanarak saf su elde etmeyi amaçlayan EDI sistemleri için doğru akım hızı 300-400V arasındadır.

EDI, iki iyon arıtım teknolojisinin (Elektrodiyaliz –ED- & iyon değişim reçinelerinin) birleşimidir. Bu nedenle EDI sisteminin temel yapı taşlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Önerilen voltajda elektrik akımı suya verilir, bu voltaj suyun hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarına ayrışmasını sağlar. Geriye kalan iyonlar reçine üzerinde tutulur. Reçine ile iyon tutucu membranlar senkronize bir şekilde çalışarak suyu istenilen düzeyde arıtır. Elektro Deiyonizasyon sistemi öncesinde genellikle ters ozmoz sistemi kullanılır. EDI, ters ozmoz sistemi ile beslenerek çok daha iyi performans gösterir. Ters ozmos sisteminde kullanılan membranlar sudaki iyonları %95-99 oranında arıtır, EDI ise ikinci aşama olarak ters ozmozun üretim suyunu tekrar arıtır ve ultra saf su elde edilmesini sağlar. EDI kesintisiz çalışan ve sürekli aynı kalitede su üreten bir sistemdir. Klasik mixbed yöntemine kıyasla çok daha fazla avantaja sahiptir. Rejenerasyon için gerekli kimyasallar kullanılmayacağı için bu kimyasallara bağlı olarak atık su, satın alma, nakliye ve depolama gibi unsurlar da ortadan kalkar. Çevre dostudur. Aynı zamanda iş sağlığı açısından da güvenli bir cihazdır. Rejenere sırasında operatör sözü adilen asit ve kostik gibi maddelerle temasa geçmez. Bu nedenle işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Tank sistemleri ve kimyasal hazırlama üniteleri gibi ekipmanlara ihtiyaç olmayacağından diğer sistemlere kıyasla çok daha az yer kaplar. EDI, elektrik akımıyla sabit bir akışta çalıştığı için aynı kalitede saf su üretmeye devam eder. Oysa klasik mixbed yönteminde reçine doyuma ulaştığı zaman rejenerasyon yapılması gerektiğinden rejenerasyon öncesi ve sonrası suyun kalitesi ne yazık ki EDI’deki gibi aynı olmaz. EDI sisteminden çıkan su bünyesinde iyonlar barındırsa da kimyasal atık su sınıfına girmez. Bu nedenle önceden söz ettiğimiz EDI’nın beslemesini yapan ters ozmosa besi suyu olarak verilebilir.

Şase üzerine kurulu sistemler olduğu için diğer sistemlere oranla çok daha rahat ve hızlı montajı yapılır.