Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Demir Mangan Arıtım Sistemleri

Demir Mangan Arıtım Sistemleri

Demir (Fe) ve Mangan (Mn) suda bulunması muhtemel olan iki zararlı maddedir. Her zararlı madde gibi bunların da sudan ayrıştırılması gereklidir çünkü bu sular içmeye ve kullanıma uygun değillerdir. Demir ve Mangan genellikle suda çözünmüş halde bulunurlar. Arıtımları için ise tek bir yöntem yerine pek çok yöntem mevcuttur.

Demir ve manganlı su içme sularında istenmeyen koku, tat, bulanıklık ve renk yaparken tesisatlarda demir bakterilerinin üremesine ve çoğalmasına, vana ve su saatlerinin tıkanmasına kadar birçok olumsuz sonuç doğurabilir. Ayrıca tesisatlarda oluşan bu bakteriler içme sularına karıştığında sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalınır.

Evsel ve endüstriyel alanlarda demir ve manganlı su kullanıldığında neler olabileceğini birkaç madde ile örneklendirelim;

Demir Mangan Arıtma Sistemleri birçok farklı yönteme sahiptir. Suyun kimyasal analizi, içindeki demir, mangan, serbest klor, pH, organik maddeler ve bazı parametrelerin bilinmesi kullanılacak yöntemin ve minerallerin belirlenmesinde önem teşkil eder. Her sistemde olduğu gibi bu sistemlerde de zaman ve debi ayarlı, dijital – mekanik – aktüatörlü valfler kullanılabilir. Kullanılan mineraller genellikle as-fe-mn, quartz ve antrasit mineralleridir. Ters yıkama otomatik olarak yapılır. Su içinde çözünmüş halde bulunan Fe ve Mn iyonları okside olduklarında katı partiküllere dönüşürler ve filtrelerde tutularak sudan ayrılırlar. Hipoklorit adı verilen bu yöntemde demir kolayca oksitlenirken, manganı aynı kolaylıkta oksitlemek zordur. Bu nedenle mangan arıtımı için daha etkili yöntemler seçilmelidir. Ozonlama yöntemi ile mangan %100 olmasa da büyük oranda okside olur. Ozon gazının floklama özelliği sayesinde suda bulunan çok küçük katı partikülleri birleştirerek büyütür ve filtreler tarafından kolayca tutulmalarını sağlar. Ozon ile şartlandırılan sular berrak olur. Floklama için ayrıca bir kimyasal gerekmediğinden ekonomiktir.

Avantajları

Kullanım Alanları