Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Bor Arıtma Sistemleri

Bor Arıtma Sistemi Nedir?

Türkiye’nin bor elementi rezervi açısından zengin olduğunu hemen hemen herkes duymuştur. Borun kullanım alanları arasında cam, seramik, temizlik, yarıiletken, ilaç ve kozmetik gibi büyük sektörler bulunduğu için her geçen gün borun adını daha da çok duymaya başladık.

Bunlara ek olarak bor, bitkiler ve hayvanlar için temel bir mikro besleyici olup gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Ancak gerekli miktarlardan fazla kullanılan her kimyasal gibi borun fazla kullanılması durumunda da bitkilere ve insanlara toksik etki gösterebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  içme suyundaki bor limitini 3 mg/L olarak belirlemiştir. Bu limit 2011 yılında borun insan sağlığına etkilerinden ötürü 2,4 mg/L olarak revize edilmiştir. Öte yandan AB içme suyundaki bor limitinin en fazla 1 mg/L olması gerektiğini söylemektedir.

Dünyada tatlı su kaynaklarının hızla azalmaya başlaması nedeniyle, yaklaşık 5 mg/L bor içeren deniz suyunun hem içme suyu hem de sulama suyu amaçlı alternatif bir su kaynağı olarak kullanımı cazip hale gelmiştir. Dolayısıyla farklı uygulamalar için arıtılmış deniz suyundaki bor konsantrasyonunun kontrolü oldukça önemlidir.

Ülkemizde sulama sularını en çok kirleten toksik elementlerin başında bor gelmektedir. Bununla birlikte, bor mineralince zengin olan yeraltı sıcak su kaynaklarının, sulama sularına karışması önemli bir sorundur. Bu gibi olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için su kaynaklarındaki bor miktarı kontrol altında tutulmalıdır. Bor Arıtma Sistemleri bu noktada bizi çözüme kavuşturacak olan sistemlerdir.

Borun çeşitli sulardan giderilmesi konusunda adsorpsiyon, iyon değiştirme, ters osmoz, elektrokoagülasyon, elektrodiyaliz ve Ca(OH)2 ile MgO kullanılarak yapılan sistemlere dair birçok çalışma yer almaktadır. Ancak bu yöntemlerle bor gideriminde bazı kısıtlar nedeniyle standartlar sağlanamamaktadır.

Bor Arıtma Sistemlerimizde kullanılan Purolite S108 bor için seçici N-glukamin bazlı bir reçinedir. Bor Arıtma Sistemlerinde S108 reçinesi kullanarak bor arıtım işlemi yerine getirilir. Her sistemde olduğu gibi bu sistemlerde de zaman ve debi ayarlı, dijital – mekanik – aktüatörlü valfler kullanılabilir.