Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Kuyu Suyu Arıtma

Kuyu Suyu Nedir?

Doğal suyun kalitesi, su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlıdır. Yeryüzüne düşen sular doğa tarafından ya da insanlar tarafından kirletilir. Örneğin, kireçtaşı ortamı, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin sert su ile sonuçlanır. Bu alanlardaki yağışlar yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilir. 
Öte yandan, insan kaynaklı kirlilik tamamen insan faaliyetlerinin sonucudur. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve pestisit kullanımı, evsel atık suların yer altı ve yüzey sularına karışması, su kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yerüstü sularına kıyasla yeraltı sularının en büyük avantajı, çevre kirliliğinden daha az etkilenmesi ve daha az zararlı madde içermesidir.
Kuyu suyundaki genel şikayetleri düşünürsek, kuyu suyunda çok çeşitli türe sahip bakterilerle karşılaşırız. Kuyu suyunda oluşan bu bakterilerin, klorlama ve dezenfeksiyon sisteminden yardım alarak yok edilmesi istenir. İşlem sonrasında su içerisinde bulunan bakteri yaşamının %99,9’luk kısmı yok edilmiş olur. Klorlama ve kuyu suyu arıtma sistemi kurarken, kuyudan çıkan ham suya klor eklenir veya ham suda depolanır. 
Ardından depolanan kuyu suyuna klor eklenir. UV cihazı, suda oluşan bakterilerin %100’ünü yok edebilen ikinci anti bakteriyel filtrasyon sistemidir. Kuyu suyu artırma sistemlerinin günümüzde iyi çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun ana sebeplerinden birisi, kuyu suyunun korunması ve bazı kaynak suları gibi zorlayıcı olmamasıdır.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri Nelerdir?

Kuyu tipi su arıtma sistemlerinin çeşitleri, suyun kirlilik değerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin kuyu suyundaki tuzluluk (TDS) çok yüksekse tuzluluk azaltılmalıdır. Bunun için ters osmoz sistemi kullanılmalıdır. TDS değeri optimal seviyede ise su yumuşatıcı kullanılabilir. Kuyu suyu arıtma cihazı su değerine göre değiştiği için kuyu suyu arıtma sisteminin fiyatı da değişmektedir. 
Bu nedenle kuyu suyunun eksiksiz bir su analizinden geçmesi şart hale gelir. Analiz sonuçlarından elde edilen parametrelere göre bir su arıtma sistemi projesi oluşturulmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır: Kuyu suyu arıtma sistemi mühendisliği amacına uygun olarak yapılır. Her bir kirletici için uygun arıtma ekipmanı kullanılmalıdır. Kuyu suyu çeşitli kirleticilere açık olduğu için dezenfeksiyon mutlaka gereklidir.
Endüstriyel çalışma alanlarındaki sürecin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için kaliteli ve arıtılmış su kullanılması gerekmektedir. Kaliteli su kullanılmadığında arızalar artacak, bunun yanı sıra bakım maliyetleri artacak ve ürün kalitesi hızla düşecektir. 
Bu amaçla çıkarılan kuyu suyunun (yeraltı suyu) kalitesine göre havalandırma, demir oksidasyonu, filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon gibi işlemlerin bir kısmı veya tamamı endüstriyel üretim suyunun hazırlanmasında uygulanabilir. Kuyu suyu arıtma sistemlerinin kullanılması günümüzde birçok bölgeye temiz su ulaştırılmasını sağlıyor. Özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerdeki risk her yere yayılırken kuyu suyu arıtma sistemleri yaygınlaşmalı ve günümüzde birçok alanda kullanıma uygun hale gelmelidir. Günümüzdeki sistemler şu an için yeterli miktarda kuyu suyunu arıtabiliyor.