Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Arsenik Arıtma Sistemleri

Arsenik Arıtma Sistemleri

Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden birisidir. Her ne kadar arsenik zirai, endüstriyel, eczacılık ve başka amaçlar için faydalı olsa da insanı da içeren çeşitli organizmalar üzerinde toksik bir etkiye sahiptir ve kanserojen bir madde olarak bilinir.Yeraltı suyu toprak ve kaya içerisinden geçerken arsenik gibi bazı bileşikleri ve mineralleri çözer. Bunun sonucu olarak sularda arsenik bulunabilmektedir. Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde içme sularının arsenik ile kirlenmesi ve bunun neden olduğu sağlık sorunları mevcuttur. Arsenikli su tatsız ve kokusuz olmasından dolayı içerken fark edilmez. Arsenik Arıtma Sistemleri tam da bu noktada bizi güvenli ve sağlıklı suya ulaştıracak sistemlerdir. Arsenik arıtımı için pek çok farklı yöntem mevcuttur. Bunları klorlama, iyon değiştirme, ozonlama ve ters ozmoz olarak sıralayabiliriz.

Arsenik arıtımını yapmak için seçilecek yöntem suyun debisi ile ilgilidir. Ayrıca suyun pH değeri de arsenik arıtımında çok etkili bir faktördür. Bu nedenle arsenik giderimi için tek bir sistemin var olduğu söylenemez. Arsenik giderilmesi zor bir maddedir. Ancak okside edilip dönüştürüldükten sonra pek çok yöntem ile arıtılabilir. Bu nedenle arsenik arıtımı için öncelikle suyun yeteri kadar klorlanması ve ozonlanması gerekir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi arsenik arıtmanın birçok yöntemi vardır. Şimdi bu yöntemleri kısaca açıklayalım;

Arsenik doğru pH seviyesinde demir ile birleşme gösterir. Sonrasında devreye metalleri kendine çeken AS-FE-MN minerali girer. Demirle birleşen arsenik, bu mineralin medyası tarafından tutulur. Eğer suda demir yok ise arseniğin birleşmesine yetecek kadar demir klorür eklenir. Bu durum sudaki arsenik seviyesi yüksek olduğunda da uygulanabilir. AS-FE-MN minerali demir tutma özelliğini kaybettiğinde temiz klorlu su ile ters yıkama yapılarak yeniden faaliyete geçirilebilir. Bu kolaylığı nedeniyle arsenik arıtma için AS-FE-MN minerali sıkça tercih edilir.

Su arıtma sektöründeki klasik yöntemlerden biri olan iyon değiştirme, arsenik arıtımında da kullanılır. İyon değiştirici reçineler ile sudaki arseniği ve başka mineralleri de arıtmak mümkündür. Ters osmos (RO) kullanılarak da arsenik arıtımı yapılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki arsenik ASIII halinde olmamalı, önce okside edilmeli ve ASV formuna dönüştürülmelidir. Bu şekilde dönüştürülen arsenik ters osmos yöntemi ile sudan kolayca arıtılabilir.

Arsenikli Su Tüketilirse Ne Olur?

Uzun süre içme suyu olarak içinde arsenik bulunan su tükettiğimizde birçok sağlık problemi ile karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin; deri lezyonları, hipertansiyon, nörolojik etkiler, kalp – damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları, ödem, kangren, şeker hastalığı, cilt – akciğer ve diğer kanser türevleri, ülser, halsizlik, zayıflama, kansızlık…

Kullanım Alanları