Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Konteyner İçi Sistemler

Konteyner İçi Arıtma Sistemleri Nedir?

Paket Arıtma, atık su arıtma sisteminin bir silindir veya prizma içine konulmuş hali olarak düşünülebilir. Genel olarak bir paket arıtma ünitesi minimum 25 maksimum 1000 kişinin evsel veya endüstriyel atık suyunu arıtma kapasitesine sahiptir. İsteğe göre bu kapasite arttırılabilir. Standart atık su arıtma sistemlerine kıyasla çok daha az yer kaplaması nedeniyle tercih edilir. Bu üniteler çeşitli amaçlarla atık su arıtma uygulamaları için tasarlanmış, tam otomatik çalışan, yüksek verimli ve alan tasarruflu ünitelerdir. Son yıllarda ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada paket atık su arıtma sistemleri sağladığı bu kolaylıklar nedeniyle evsel ve endüstriyel alanda tercih sebebi olmaktadır.

Paket Arıtma, biyolojik ve kimyasal arıtma olarak ikiye ayrılır. Bu sistemler isteğe ve alan uygunluğuna bağlı olarak silindirik, dikdörtgen ve prizmatik şekilde üretilebilirler. İşletme durumuna bağlı olarak yer üstüne ve yer altına gömülü şekilde tasarlanıp kurulabilirler. Bütün paket arıtmalar gömülü şekilde tasarlanmayabilir. İşletme isteğine ve uygunluğuna bağlı olarak taşınabilir üniteler üretmek de mümkündür. Standart ölçülere sahip bir paket arıtma ünitesi 10 m3/gün ile 200 m3/gün arasında atık su arıtma kapasitesine sahiptir. Paket arıtma sistemlerinde havalandırma ve çökertme işlemi aynı tankta gerçekleştirilir. Klasik yönteme göre daha az ekipman gerektiğinden bakım yapılacak noktalar da azalmış olur.

Sistemde kullanılan ekipmanlar genellikle difüzörler, dozaj pompaları, blowerlar, pompalar ve kontrol panosundan oluşur. Arıtımı yapılacak atık su ilk önce ızgaralardan geçirilerek içerisindeki yabancı katı maddelerin belli bir kısmından kurtulur. Ön çöktürme haznesine alınan yarı arıtılmış atık su sistemdeki pompaların zarar görmemesi için havuzda belli bir süre bekletilerek içindeki katı maddelerin çökmesi sağlanır. Dengeleme haznesine aktarılan su debi değişikliklerinde atık su miktarındaki dalgalanmaları önlemekle beraber paket arıtma ünitesine sabit şekilde su iletilmesini sağlar. Besleme pompası ile paket arıtma ünitesine pompalanan su bu arıtma işlemlerinden geçirilerek tahliye pompası ile otomasyon kabinine yönlendirilir. Son olarak dezenfeksiyon ünitesine giren suyun tamamen arıtılmış halde çıkışı sağlanır.

Konteyner İçi Arıtma Sistemlerinin Avantajları Nedir?

Konteyner İçi Arıtma Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?