Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Gri Su Sistemleri

Gri Su Sistemleri

Gri Su Arıtma Sistemleri, evsel ve endüstriyel alanda farklı amaçlarla kullanılan suyun atık su haline geldikten sonra arıtılmasını amaçlayan sistemlerdir. Neredeyse bütün su arıtma sistemleri belli miktarda atık suya sahiptir. İstenirse oluşan bu atık sular tekrar kullanıma hazır hale getirilmek için arıtılabilir. Bazı atık suların ise doğaya salınımının yapılması için taşıması gereken değerler vardır. Bu değerlere ulaşılması istenen atık sular da bu yönde arıtılabilir. Aksi takdirde hiçbir işlem yapılmadan doğaya bırakılan bu atık sular canlılara zarar verir ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olurlar.

Gri su arıtma sistemlerinde arıtma işleminin gerçekleştirilebilmesi için birkaç adım vardır. Birinci adımda arıtılacak atık suyun içindeki kum, tortu, kir ve çakıl taşı gibi katı maddelerin filtre yardımıyla arıtımı yapılır. Bu adımdan sonra atık su fiziksel olarak arıtılmış hale gelir. İkinci adımda yabancı katı maddelerden arındırılmış atık suyun içindeki bakteri, mikrop ve mantar gibi canlı organizmaların arıtılması hedeflenir. Bu adımda kimyasal temizleyiciler ve membran yardımıyla yapılan filtrasyonlar tercih edilebilir. En sonunda suyun yeniden kullanımı için tercihe bağlı olarak deiyonizasyon veya su yumuşatma işlemleri yapılarak atık su tekrar kullanıma hazır hale gelir. Doğaya salınımı için atık su arıtımı yapılıyorsa çıkış suyunun istenilen değerlere uygun olup olmadığına bakılarak son adım uygulanmadan da atık su arıtma işlemi sonlandırılabilir.

Gri su arıtma sistemleri günümüz koşullarında suyu ve çevreyi korumak adına önem teşkil eden sistemlerdir. Uzun vadede su tasarrufunu ve çevreyi korumayı amaçlayan bu sistemler, işletmeler adına üretim maliyetini de düşürmesi açısından sıklıkla tercih edilirler. Gri su arıtma sistemlerinin bir diğer artısı sistemin tamamen atık suyun karakterine ve sektöre göre özel olarak planlanması ve kurulmasıdır. Sektör türü, üretim yöntemi, arıtılması istenilen atık su miktarı ve atık su değeri gibi değişkenler kurulacak sistemi belirlemede önemli rol oynarlar.

Gri Su Sistemleri Kullanım Alanları