Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Nehir Suyu Arıtma

Nehir Suyu Arıtma Nedir?

Dünya nüfusu her geçen yıl artarken, güvenli ve temiz suya olan talep de artıyor. Günümüzde nehir suyu insan tüketiminin ana kaynağı haline geldi. Ancak nehir suyunun içmeden önce mutlaka arıtılması ve dezenfekte edilmesi gerekiyor Bu ancak nehir suyu arıtma sistemleri ile sağlanabilir. Çünkü nehir suyu genellikle yüksek oranda organik madde içerir veya ortamdaki endüstriyel atık sularla kirlenebilir. 
Nehir suyu arıtma sistemlerinin kurulumu genellikle şantiyelerin, geçici barınakların, askeri kampların ve topraksız seracılık faaliyetlerinin su ihtiyacını karşılamak içindir. Bazen musluk suyuna ulaşılamayan köy ve kasabalarda da kullanılmaktadır. Arıtma sistemi sayesinde nehir suyu, içme suyu veya genel kullanım suyu olarak kullanılabilecek musluk suyu kalitesine dönüşür.
Yüzey suları, alanın özelliklerine bağlı olarak farklı boyutlarda birçok kirletici parçacık içerir. Bu zorluğun etkili bir şekilde üstesinden gelmek için bir su arıtma sistemi kullanılır. Bu sistemlerin filtrasyon üniteleri duruma göre kaba filtrasyon ve ince filtrasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Bu sistemlerde tortu oluşumu ve buna bağlı verim kaybı, ısı eşanjörlerinde, giriş ve çıkış basınçlarını değiştirmek için kullanılan bileşenlerde, contalarda, iyon değişim sistemlerinde, membranlarda ve diğer hassas ekipmanlarda sorunlara neden olabilir. Genel olarak kendi kendini temizleyen otomatik bir filtre kullanılarak suda asılı kalan partiküller tutularak kesintisiz çalışma düzeni sağlanır.

Suyun Geri Dönüşümü

Nehir suyu tuz, sertlik, toplam askıda katı madde, organik madde ve yosun içerir. Sulama, su temini kazanları veya diğer kullanımlar gibi endüstriyel kullanımlar için uygun değildir. Nehir suyu arıtma sistemi bir dizi işlem gerektirir.  Arıtılmış yüzey suyu, içme suyu kaynaklarının giderek tükenmesi, pahalı olması, her zaman mevcut olmaması ve giderek daha fazla su gerektirmesi nedeniyle kullanılmaktadır. 
Bu nedenle yüzey suları arıtılmalıdır. Genel olarak, yüzey suyu büyük miktarda askıda katı madde içerir. Ayrıca bakteri, alg ve organik madde içerir. Nehir suyunun geri dönüşümü tamamlandığına birçok alanda kullanılmaya uygun hale gelir.
Atık Su Geri Kazanım, temel olarak su arıtma sistemleri yüzey suyu geri dönüşümü için genellikle iki yöntem kullanır:

Geleneksel sinerjik yöntemler arasında pıhtılaşma veya agregasyon, çökeltme veya çözünmüş hava yüzdürme, kum filtrasyonu, aktif karbon adsorpsiyonu ve dezenfeksiyon bulunur. 

Ultrafiltrasyon teknolojisi ise ihtiyaca göre tasarlanıp kurulan daha gelişmiş bir yöntemdir.  Ultrafiltrasyon ekipmanı, yüzey suyunu veya yeraltı suyunu askıda katı maddelerden ve çeşitli mikroorganizmalardan (bakteri, virüs, protozoa, mikroorganizma ve larva gibi) arındırmak için kullanılır. Bitki sulama veya endüstriyel alanda kullanım için uygundur. Su geri dönüşümü ve artırma sistemleri insanlığın uzun vadede su sıkıntısı çekmesine engel olacaktır. Bu sistemler teknolojiyle birlikte gelişebilir ve daha fazla suyu daha kısa sürede geri dönüşüme kazandırabilir. Bu canlı yaşamı için gereklidir.