Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Servis Detayları

Ters Ozmoz Sistemi

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Fabrikalarda kullanılan yüksek tonajlı su arıtma sistemleri.

Reverse Osmosis – Ters Ozmoz olarak bilinen sistemler doğadaki Ozmoz kanununu baz alarak üretilmiş sistemlerdir. Ters Ozmoz sistemine giriş yapmadan önce kısaca Ozmoz kanununu açıklamak RO işleyişini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Doğal bir olay olan ozmozda az yoğun ortamdaki sular herhangi bir pompa gücü gerektirmeden yarı geçirgen bir zarın içinden geçerek çok yoğun ortamdaki suya yönelir. İnsanlar ve diğer tüm canlılar ozmoz olayı sayesinde ihtiyacı olan suyu ve bu su içindeki gıdayı alarak yaşar ve hayatta kalırlar. Başka bir örnek ile daha anlaşılır hale getirelim; akşam yemeği için fasulye yapacağınızı düşünelim. Fasulyeyi ıslatırız ve bir süre o şekilde bırakırız. Belli bir süre geçtiğinde fasulyenin büyüdüğünü görürüz. Aslında olan şey suyun az yoğun ortamdan, yarı geçirgen bir zardan geçmek kaydıyla (fasulye kabuğu) çok yoğun ortama (fasulyeye) geçişidir.

Ters Ozmoz sistemleri de bu ozmoz olayının adı üstünde ‘ters’ yönünde işleyişidir. Bu sefer suyun yüksek yoğunluktaki ortamdan düşük yoğunluktaki ortama geçiş yapması amaçlanır. Böylece su, su moleküllerinden daha büyük molekülleri ve diğer katı maddeleri yarı geçirgen zarın diğer tarafında bırakarak arıtılmış olur.

Ters Ozmoz sistemi suyun içindeki en ufak parçacıkları tutan bir filtrasyon sistemidir. Bu sistemdeki membranlar su moleküllerinden büyük ve ağır moleküllerin geçişini engelleyen bariyer görevi görürler. RO sistemleri bilinen en hassas membran filtrasyon sistemleridir. Bu nedenle arıtılmak istenen su RO sistemine giriş yapmadan önce ön arıtma sistemlerinden geçmeli bundan sonra RO sistemine girişi yapılmalıdır. Ön filtrasyon yapılmadan direkt olarak RO sistemine verilen su sözü edilen hassas membranları çok çabuk tıkar ve yıpratır.

Ters Ozmoz sistemlerinin asıl amacı, standart su arıtma sistemlerinin (kum, karbon, yumuşatma vb.) yetersiz kaldığı, ileri düzey arıtım gerektiği veya tam istenilen değerlerde su üretemediği anlarda suyun içindeki istenmeyen tüm maddeleri, çözünmüş tuzları, ağır metalleri vs. sudan ayırmak ve saf su elde edilmesini sağlamaktır.

Ters ozmoz sistemi kurulmadan önce bilinmesi gerekenler

  • Arıtılması istenen suyun analizi / kalitesi
  • Günlük veya saatlik ihtiyaç duyulan su miktarı
  • Elde edilen suyun hangi amaçla kullanılacağı

 

Daha detaylı bilgi için endüstriyel arıtma sistemlerimizin anlatıldığı aşağıdaki  yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Yardım için buradayız!

İdeal bir membran nasıl olmalıdır?
Su geçirgenliği iyi olmalıdır. Asidik ve bazik kimyasal yıkamalarına bağlı olarak değişen pH değişimine dayanıklı olmalıdır.
Membranların uzun ömürlü olması için nelere dikkat edilmelidir?
Koruyucu kartuşların doğru monte edildiğine emin olmalıyız. Cihaza gelen su kalitesinin membran tasarımına uygun olduğuna emin olmalıyız.
Ters ozmoz membranlarının periyodik yıkamasının yapılması gerektiği nasıl anlaşılır?
Üretim suyunun iletkenliği arttığında .Üretim suyunun debisi azaldığında. Membran kademelerinde basınç kaybı yaşandığında

Bize Güvenen Müşterilerimiz.