Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Servis Detayları

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma Sistemleri

Organik ve kimyasal atık suları geri kazanım sistemleri.

Atık su problemi, insanlık tarihinin başından beri var olan bir sorundur. Ancak son yıllarda bu problem daha fazla artış göstermiştir. Bu durum önceki zamanlara oranla, doğanın daha fazla kirlenmesi anlamına gelir. Atık suların artışının pek çok farklı nedeni vardır. Bunlar arasında en fazla kabul göreni ise insanlığın değişen ihtiyaçlarıdır. Kullanılan kimyasalların çoğalması, sanayileşmenin artması ve artan su kullanımı; atık suların da artmasına neden olmuştur. Atık sular, çevre kirliliğini artıran faktörler arasında yer alır.
Bu sebeple atık su arıtma sistemi önemli bir konudur. Farklı endüstriyel tesislerde atık suların toplanması bu soruna bir çözüm olarak görülse de yeterli verim alınamamıştır. Bilinçsiz su kullanımı da son zamanlarda gündem olan konulardan biridir. Dolaylı yoldan da olsa atık suyun artmasına neden olan bilinçsiz su kullanımı, yavaş yavaş doğal kaynaklarında tükenmesine yol açabilir. Atık su arıtımı sistemlerinin önemi burada devreye girer. Bilinçli vatandaşlar, bu alanda su kullanımını azaltmalı ve israftan kaçınmalıdır. Suların ve doğanın güvenliği için ise en iyi çözüm yolu; atık su artıma işlemleridir.

Atık Su Arıtma Sisteminin Kısımları

  • Izgaralar: Bu sistem atık suyu akış hattına montajlanır. Izgaraların aralıkları isteğe ve arıtılacak sudaki madde yapısına göre değişebilir. Temizliği otomatik veya manuel şekilde tercih edilebilir.
  • Yağ Tutucular: Atık suyun içinde bulunan bitkisel veya hayvani yağlar, madeni yağlar ve gresin gibi yağların arıtılmasıdır.
  • Statik Elekler: Atık suyun içinde bulunan katı maddeleri arıtmak için kullanılan eleklerdir. İşletmedeki pompa, vana ve tesisat borularında meydana gelebilecek tıkanmaları tam anlamıyla yok etmeseler de yavaşlatırlar.
  • Çökeltim Havuzları: Atık suda bulunan ve askıda kalan yabancı maddelerin yer çekimi kuvveti etkisiyle fiziksel olarak tabana çökmesini sağlayan sistemdir.
  • Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri: Atık suda bulunan ve yoğunluğu sudan düşük olan yabancı katı ve sıvı maddelerin suya basınçlı hava vererek sudan uzaklaştırılmasını sağlar. Oluşan hava kabarcıklarının yüzeyine tutunan yabancı maddelerin atılımı gerçekleşir.
  • Kimyasal Arıtma: Atık suda çözünmüş halde bulunan yabancı maddelerin kimyasal kullanılarak yumaklar oluşturmasını sağlayıp, bu yumakların çökmesiyle sudan arıtılmasıdır. Nötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon olmak üzere üçe ayrılır. Nötralizasyon, atık suyun pH seviyesini 6-9 arasında ayarlamak için kullanılan sistemlerdir. Koagülasyon, suda askı halinde bulunan çok küçük taneciklerin kimyasal maddeler yardımıyla pıhtılaştırılmasını amaçlar. Flokülasyon ise koagülasyon sonucu pıhtılaşan yabancı maddelerin yumak oluşturmasını ve bu nedenle de çökmesini sağlayan işlemdir.

Daha detaylı olarak anlattığımız yazımızı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Yardım için buradayız!

Atık su arıtma işlemlerinde hedef nedir?
Atık su arıtma işlemlerinde amaç; atık suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeden yöntemlerin kullanılarak suyun kirleticilerden temizlenmesidir.
Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan sular nerelerde kullanılır?
Standartlara uygun arıtılmış atık sular, garantili ve sürdürülebilir su kaynağı olarak, yer altı sularını beslemek için kullanılabilir. Evsel atık sular, ileri biyolojik arıtma tesisinde membran teknikleri kullanılarak arıtılmış olsa bile arıtılmış su, içme suyu olarak değil kullanma/sulama suyu olarak kullanılır.
Atık su çeşitleri nelerdir?
Endüstriyel atık su, evsel atık su, tarımsal atık su, deniz ve kıyı atık su, tıbbi atık su, yağmur suları